Kukurikú nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték Szabályzat 2023.03.17-29. Nyerjen ajándékutalványt a kakas- szépségversenyen!

A Vasműszakibolt.hu nyereményjátéka 2023.03.17-29.
A Vasműszakibolt.hu PROMÓCIÓS JÁTÉKA

I.
A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: "Nyerjen ajándékutalványt a kakas szépségversenyen!” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: Aranytalicska Kft.  (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 46.)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.vasmuszakibolt.hu címen elérhető online webshop Facebook oldalán https://www.facebook.com/vasmuszakibolt.hu (a továbbiakban: webshop, vagy portál) 2023.03.17-től 2023.03.29-ig.

A játékban azok a természetes személyek és cégek vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt a szervező Facebook oldalán képet közölnek kakasukról a kakas szépségverseny posztja alatt kommentben.

Az akció időtartama alatt mindenki részt vesz a játékban, aki kakasáról képet oszt meg, posztol kommentben. A nyerteseket a szavazók sorsolják ki olyan módon, hogy a reakciógombok segítségével szavazatot adnak le a nekik tetsző kakasra, kakasokra. A 3 legtöbb szavazatot kapó (azaz legtöbb reakcióval: kedvelés, szívecske, ölelés stb.) ellátott kakas kerül ki győztesen a versenyből.

A 3 legtöbb szavazatot kapó kakas gazdájának nyereménye:

1. helyezett, azaz a legtöbb szavazatot kapó kakas gazdájának nyereménye: 10.000 Ft összegű vásárlási utalvány
2. helyezett, azaz a második legtöbb szavazatot kapó kakas gazdájának nyereménye: 7000 Ft összegű vásárlási utalvány
3. helyezett, azaz a harmadik legtöbb szavazatot kapó kakas gazdájának nyereménye: 5000 Ft összegű vásárlási utalvány

A nyertesek egy-egy kuponkódot kapnak, amely a fenti összeg kedvezményt biztosítja megrendelésükből, 2023.12.31-ig leadott megrendelések esetén. A nyereményeket a www.vasmuszakibolt.hu oldalon történő vásárlásra használhatják fel a nyertesek.

A szépségversenyen egy tulajdonos több kakasról is közölhet képet, de minden kakasra külön-külön kell szavazni. 

A játékban megnyert vásárlási összeg értéke nem utalható ki, nem váltható készpénzre, nem használható fel más oldalon és nem átruházható. 

A kakas szépségversenyen csak azok a kakasokról készült képek vesznek részt, amelyeket a játék időtartama alatt kerültek megosztásra a vonatkozó bejegyzés alatt. 

A játékba csak saját képpel lehet jelentkezni, vagy olyan, fotós által készített képpel, amelynek jogdíjait a megosztó személy birtokolja. A stockfotók automatikusan kizárásra kerülnek a játékból. 


II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA

A Játék 2023.03.17. napján kezdődik, és 2023.03.29.-ik napjáig tart.
Nyertesek kihirdetése: 2023.03.30-án 12:00-kor

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI
A játékban azok a természetes személyek és cégek vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt a szervező Facebook oldalán képet közölnek kakasukról a kakas szépségverseny posztja alatt kommentben.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

A játékban való részvételt más módon és helyen nem kell jelezni a Játék szervezőjének. Amennyiben a kakas szépségversenyt bemutató bejegyzés alatt 2023.03.17-29. között megosztja a kakasáról készült képet, részt vesz a játékban. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNYEK

Az akció időtartama alatt mindenki részt vesz a játékban, aki kakasáról képet oszt meg, posztol kommentben. A nyerteseket a szavazók sorsolják ki olyan módon, hogy a reakciógombok segítségével szavazatot adnak le a nekik tetsző kakasra, kakasokra. A 3 legtöbb szavazatot kapó (azaz legtöbb reakcióval: kedvelés, szívecske, ölelés stb.) ellátott kakas kerül ki győztesen a versenyből.

A 3 legtöbb szavazatot kapó kakas gazdájának nyereménye:

1. helyezett, azaz a legtöbb szavazatot kapó kakas gazdájának nyereménye: 10.000 Ft összegű vásárlási utalvány
2. helyezett, azaz a második legtöbb szavazatot kapó kakas gazdájának nyereménye: 7000 Ft összegű vásárlási utalvány
3. helyezett, azaz a harmadik legtöbb szavazatot kapó kakas gazdájának nyereménye: 5000 Ft összegű vásárlási utalvány

A nyertesek egy-egy kuponkódot kapnak, amely a fenti összeg kedvezményt biztosítja megrendelésükből, 2023.12.31-ig leadott megrendelések esetén. A nyereményeket a www.vasmuszakibolt.hu oldalon történő vásárlásra használhatják fel a nyertesek.

A szépségversenyen egy tulajdonos több kakasról is közölhet képet, de minden kakasra külön-külön kell szavazni. 

A játékban megnyert vásárlási összeg értéke nem utalható ki, nem váltható készpénzre, nem használható fel más oldalon és nem átruházható. 

A kakas szépségversenyen csak azok a kakasokról készült képek vesznek részt, amelyeket a játék időtartama alatt kerültek megosztásra a vonatkozó bejegyzés alatt. 

A játékba csak saját képpel lehet jelentkezni, vagy olyan, fotós által készített képpel, amelynek jogdíjait a megosztó személy birtokolja. A stockfotók automatikusan kizárásra kerülnek a játékból.


VII. NYERTESEK KIHIRDETÉSÉNEK IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

Nyertesek kihirdetésének időpontja:
2023.03.30. 12:00-kor

Szervező a nyertesek nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Facebook oldalán és a nyerteseket regisztrált e-mail címükön értesíti a nyereményről. A nyertes Játékos ezt követően amennyiben szükséges felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a játékot hirdető Facebook oldalán, telefonon vagy e-mailben.

VIII. ADATKEZELÉS
A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.